. .

Welcome to Yerevan Zoo

Meercat, Ring-Tailed Lemur and Nile Crocodile Adopted

Three animals of Yerevan Zoo were adopted on August 3 by Tanielian family. After getting their certificates Tanielian brothers met the zookeepers directly working with their adoptees, and, accompanied by them, took part in the feeding sessions. 

Varuzhan H. Tanielian has adopted one of the meercats (Suricata suricatta) of Yerevan Zoo. The 10 years old Varuzhan named the meercat Tyranozaur.  Daniel H. Tanielian chose to take care of one of the 5 ring-tailed lemurs (Lemur catta)   of the zoo. The lemur’s name is now Yervand. And Varuzhan O. Tanielian is the zoo parent of one of the Nile crocodiles (Crocodylus niloticus).

 

Animal Adoption is a unique way to support the animals in Yerevan Zoo. If you are interested to adopt an animal, please follow this link


News

10.06.2016

Կենդանիները Աբովյան քաղաքի փոքրիկ նկարիչների աչքերով

Կենդանաբանական այգու կրթական կենտրոնի պատերը զարդարելու նպատակով այգում մշտական բնակություն են հաստատել Աբովյանում «ծնված» թութակը, վագրը, կապիկն ու եղնիկը: Բոլոր այս կենդանիները, իսկ ավելի ճիշտ` նրանց նկարները, Այգի էին բերվել...[more]


08.06.2016

ԱԻՆ փրկարարները սովորում են աշխատել սողունների հետ

Հունիսի 6-ին և 7-ին Երևանի կենդնաբանական այգի էին ժամանել միաժամանակ 20 ԱԻՆ փրկարար: Պատճառը սակայն ոչ թե արտակարգ իրավիճակն էր, այլ կենդանիների հետ աշխատելու վերաբերյալ դասընթացը: «Կենդանիների հայտնաբերման և վնասազերծման...[more]


03.06.2016

Paper & Steel. Bizzare birds exhibited at Yerevan Zoo

On June 2nd, the bird collection of Yerevan Zoo has received around 2 dozens of new and unique bird species. Last year, the pupils of 6th and 7th grades studying at the Yerevan school N 39 made the mentioned birds themselves....[more]


01.06.2016

June 1st at Yerevan Zoo

On June 1st, the Yerevan Zoo has become an outdoor game-and-fun platform for children. Live music, colorful performances and environmental contests-that’s how the Children’s Day was being celebrated within the traditional...[more]


23.05.2016

Turtles Hero Day

May 23 is World Turtle Day, celebrating since 2000 by the initiative of American Tortoise Rescue. The goal of the special day is to raise public’s attention and awareness, to encourage people increase numbers of turtles to...[more]


Displaying news
First Previous 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Next Last