. .

Welcome to Yerevan Zoo

Meercat, Ring-Tailed Lemur and Nile Crocodile Adopted

Three animals of Yerevan Zoo were adopted on August 3 by Tanielian family. After getting their certificates Tanielian brothers met the zookeepers directly working with their adoptees, and, accompanied by them, took part in the feeding sessions. 

Varuzhan H. Tanielian has adopted one of the meercats (Suricata suricatta) of Yerevan Zoo. The 10 years old Varuzhan named the meercat Tyranozaur.  Daniel H. Tanielian chose to take care of one of the 5 ring-tailed lemurs (Lemur catta)   of the zoo. The lemur’s name is now Yervand. And Varuzhan O. Tanielian is the zoo parent of one of the Nile crocodiles (Crocodylus niloticus).

 

Animal Adoption is a unique way to support the animals in Yerevan Zoo. If you are interested to adopt an animal, please follow this link


News

22.09.2016

Autumn working hours

Dear visitors, from October 1 the tickets will be sold from 9 am until 7 pm, and the visitors can stay in the Zoo area until 8 pm.[more]


16.09.2016

On the Virtual Crossroad With the Reality

We are glad to announce that the Yerevan zoo established a cooperation with the club “Virtual Zoo” operating at school N 198 in Yerevan, The club “Virtual Zoo” is set to deepen the knowledge of ecology and biology of the pupils...[more]


09.09.2016

The Second Phase of the Yerevan Zoo's Reconstruction Plan Launched

The 1st stage of the Yerevan Zoo's reconstruction and improvement plan, funded by Yerevan Municipality, was launched back in 2014, and the 2nd stage has started just a few weeks ago, in August 2016. The tangible results of the...[more]


25.07.2016

The Yerevan Zoo as an Open Air Studio

On July 22nd the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets (FPWC) in partnership with VivaCell-MTS organized “The Painting Day” at Yerevan Zoo which was held in the frames of the 9th Annual Pan-Armenian...[more]


20.07.2016

Գունառատ տոն Կենդանաբանական այգում

Հուլիսի 22-ին Երևանի կենդանաբանական այգին մի քանի ժամով կվերածվի բացօթյա արվեստանոցի: Համահայկական 9-րդ նկարչական մրցույթի շրջանակում Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը (FPWC) ՎիվաՍել-ՄՏՍ ընկերության հետ...[more]


Displaying news
First Previous 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Next Last