. .

Welcome to Yerevan Zoo

Meercat, Ring-Tailed Lemur and Nile Crocodile Adopted

Three animals of Yerevan Zoo were adopted on August 3 by Tanielian family. After getting their certificates Tanielian brothers met the zookeepers directly working with their adoptees, and, accompanied by them, took part in the feeding sessions. 

Varuzhan H. Tanielian has adopted one of the meercats (Suricata suricatta) of Yerevan Zoo. The 10 years old Varuzhan named the meercat Tyranozaur.  Daniel H. Tanielian chose to take care of one of the 5 ring-tailed lemurs (Lemur catta)   of the zoo. The lemur’s name is now Yervand. And Varuzhan O. Tanielian is the zoo parent of one of the Nile crocodiles (Crocodylus niloticus).

 

Animal Adoption is a unique way to support the animals in Yerevan Zoo. If you are interested to adopt an animal, please follow this link


News

23.05.2016

Turtles Hero Day

May 23 is World Turtle Day, celebrating since 2000 by the initiative of American Tortoise Rescue. The goal of the special day is to raise public’s attention and awareness, to encourage people increase numbers of turtles to...[more]


16.05.2016

The Zoo bus starting work again

The bus of the Yerevan Zoo has restarted its work. From now, since 11:00 a.m. to 18:30 p.m. the free service will carry visitors from station located near Yerevan Metro station “Yeritasardakan” to Yerevan Zoo and in opposite...[more]


12.05.2016

Պարզաբանում կենդանատեսակների տարեկան անկման ցուցանիշների վերաբերյալ

Ըստ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայությանը Երևանի կենդանաբանական այգու կողմից տրամադրված տվյալների` 2015թ. ընթացքում Կենդանաբանական այգում գրանցվել է ընդհանուր թվով 122 կենդանու անկում, այդ թվում` ձկներ` 58, թռչուններ`42,...[more]


02.05.2016

Տարեշրջանը բացված է

Մայիսի 1-ին Երևանի կենդանաբանական այգում տեղի ունեցավ միջոցառում` նվիրված Այգու 2016 թ.-ի տարեշրջանի պաշտոնական բացմանը: Արդեն ավանդական դարձած օրը Այգի էին այցելել նաև Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուքիասյանը և քաղաքապետարանի...[more]


30.04.2016

Season Opening Day

 On May 1st the Yerevan Zoo officially will open Season Opening Day.  Since early morning cartoon famous characters and animators will wait for visitors in the public area of the Zoo. Since 11:00 at circular stage of...[more]


Displaying news
First Previous 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Next Last