. .

Welcome to Yerevan Zoo

Meercat, Ring-Tailed Lemur and Nile Crocodile Adopted

Three animals of Yerevan Zoo were adopted on August 3 by Tanielian family. After getting their certificates Tanielian brothers met the zookeepers directly working with their adoptees, and, accompanied by them, took part in the feeding sessions. 

Varuzhan H. Tanielian has adopted one of the meercats (Suricata suricatta) of Yerevan Zoo. The 10 years old Varuzhan named the meercat Tyranozaur.  Daniel H. Tanielian chose to take care of one of the 5 ring-tailed lemurs (Lemur catta)   of the zoo. The lemur’s name is now Yervand. And Varuzhan O. Tanielian is the zoo parent of one of the Nile crocodiles (Crocodylus niloticus).

 

Animal Adoption is a unique way to support the animals in Yerevan Zoo. If you are interested to adopt an animal, please follow this link


News

23.11.2015

Synopsys Armenia about Green Cooperation with the Yerevan Zoo

On November 22nd, a grand tree planting, both in terms of the participants attended, as well as the trees planted, took place at Yerevan Zoo, which was purposefully selected by Synopsys Armenia for the company’s annual...[more]


23.11.2015

Another titled tree at Yerevan Zoo

On November 22nd, within the frames of the project “Friend of the Yerevan Zoo”, one more tree has been planted near the Tiger’s new exhibit area at Yerevan Zoo and named after 3 month-old Sophie Galstyan. The tree is the gift of...[more]


15.11.2015

“Pumpkin Day Carnival” Educational Contest was held at the Yerevan Zoo

On November 14, from 12:00 till 16:00, “Pumpkin Day Carnival” Educational Contest was held at the Yerevan Zoo. The event was organized by the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets (FPWC) in the frames of...[more]


01.11.2015

PUMPKIN DAY: A DELICIOUS EVENT FOR THE ANIMALS

To give the animals the most joyful day of the season, the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets (FPWC) is inviting children from all over Armenia to the Yerevan Zoo to make a festive meal for their...[more]


29.10.2015

Առյուծը վնասել է խնամողի ձեռքը

Հոկտեմբերի 29-ին` ժամը 16:00-ի սահմաններում Երևանի կենդանաբանական այգու գիշատիչների բաժնի խնամող Վարդան Գրիգորյանի ձեռքը վնասել է այգու առյուծներից մեկը: Դեպքը տեղի է ունեցել աշխատակցի անուշադրության պատճառով, երբ վերջինս հատել...[more]


Displaying news
First Previous 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Next Last