Tel: xxxxx xxxxxxxxxx | Mail: info@domain.com

ProcurementԳնումներ

Հայտարարություն Պայմանագիր Կնքելու Որոշման մասին

 «Երևանի կենդանաբանական այգի» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար սարքավորումներ և պարագաներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված «ԵՔԿԱ-ՊԸԱՊՁԲ-12/01» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր  

«Երեւանի կենդանաբանական այգի» ՀՈԱԿ -ի կարիքների համար` Կենդանիների սննդի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ   

ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

4. ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1 «ՇՀԱՊՁԲ-11/1 (ԵՔԿԱ-ԱՊՁԲ-13/03)» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ 

8.ԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)  ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

7.ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

Արձանագրություն N1 

« ԵՔԿԱ-ՊԸԱՊՁԲ-13/01» ծածկագրով  գնման ընթացկարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստ

Արձանագրություն N2

« ԵՔԿԱ-ՊԸԱՊՁԲ-13/01» ծածկագրով  գնման ընթացկարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստ

Արձանագրություն N3

« ԵՔԿԱ-ՊԸԱՊՁԲ-13/01» ծածկագրով  գնման ընթացկարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստ

8. ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

9. ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

6. Արձանագրություն N 2 «ԵՔԿԱ-ՊԸԱՊՁԲ-13/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

7. ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

8.Արձանագրություն N 3 «ԵՔԿԱ-ՊԸԱՊՁԲ-13/01» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

9.Արձանագրություն N 2 «ԵՔԿԱ-ՊԸԱՊՁԲ-13/01» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

10.ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

12.ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ Հայտարարության (հաշվետվության) սույն տեքստը հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն 


Դիմե՜ք մեզ

հեռ.` +374 10 562 362

էլ.փոստ` info@yerevanzoo.am

հասցե` Հայաստան, Երևան - 0025,
Մյասնիկյանի փող., 20 շենք