Tel: xxxxx xxxxxxxxxx | Mail: info@domain.com

Archived NewsԱրխիվ

Archived News

13.03.2019

Երևանի կենդանաբանական այգին կաջակցի թափառող շենրի ստերջացման աշխատանքներին

Այսօրվանից Երևանի կենդանաբանական այգին կաջակցի Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ ստեղծված «Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» նորաստեղծ ՀՈԱԿ-ին: Կնքված հուշագրի համաձայն՝ առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում Այգու մասնագետները կօգնեն ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներին մայրաքաղաքում թափառող շների ստերջացման գործում: Այգու մասնագետների ներգրավումը կնպաստի նաև «Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» նորաստեղծ ՀՈԱԿ-ի աշխատանքները մասնագիտական ճիշտ հենքի վրա կազմակերպելուն: Կառույցի աշխատանքները սկզբնական շրջանում կկազմակերպվեն Երևանի կենդանաբանական այգու կենդանաբուժական կլինիկայում, որն իր հագեցվածությամբ և կահավորանքով ավելի քան բավարար է գործընթացը պրոֆեսիոնալ կազմակերպելու և իրականացնելու համար: Հիշեցնենք, որ ըստ հրապարակված տվյալների Երևանի քաղաքապետարանը թափառող կենդանիների վերաբերյալ միայն վերջին 2 ամսում ստացել է ավելի քան 700 ահազանգ: Կատարված ուսումնասիրությունների համաձայն՝ մայրաքաղաքու...[more]


07.11.2018

Certificate of Honor for reconstruction and improvement of Yerevan Zoo.

Ruben Khachatryan, the Director of FPWC received Certificate of Honor from Hayk Marutyan, Yerevan Major on the occasion of the 15th anniversary of FPWC, for the great contribution to the nature preservation in Armenia and the reconstruction and improvement of Yerevan Zoo. 6 workers of Yerevan Zoo were were granted Certificates of Appreciation for their conscientious work. The statuette made by sculptor Sargis Baghdasaryan was handed to Arman Abovyan, the son of Sahak Abovyan, former director of Yerevan Zoo. It was made out of the cages of those bears rescued from private places. By the way, it worths to establish a museum to exhibit all the presents received during the EARAZA Conference.[more]


07.11.2018

The 24th EARAZA Conference which Yerevan held for the first time is over. It was held in Yerevan for the first time.

The 24th EARAZA Conference which Yerevan held for the first time is over. It was held in Yerevan for the first time. During past 4 days 120 representatives of 80 Zoological parks delivered speeches, shared their experience and discussed key professional issues. The organizer of EARAZA Conference was FPWC under the umbrella of Ministry of Nature Protection of the Republic of Armenia and Yerevan Municipality.[more]


07.11.2018

This is the last day of EARAZA Conference.

The representatives of Chleby Zoo, Czech Republic delivered speech on Douc langurs that are living in their Zoological Park. You will never find this type of monkeys in any other European Country. They are native to Southeast Asia: Vietnam, Laos and Cambodia. “This is our achievement, which is the result of 5 years hard work and negotiations. We have made appropriate conditions in our zoo for them. We have found some leaves which are similar to their food in South Asia. By the way, we have workers from Vietnam who help us to take care of the animals in an appropriate way”, - says Rene Franke, the Director of Chleby Zoo, Czech Republic.[more]


07.11.2018

Hirofumi Watabe and Tomoko Yabe are representing Ueno Zoological Gardens, Tokyo in EARAZA Conference.

Hirofumi Watabe and Tomoko Yabe are representing Ueno Zoological Gardens, Tokyo in EARAZA Conference. “4 years ago our zoo was invited to participate in the 150th anniversary of Moscow Zoo. After which we were invited to take part in the EARAZA Conference. We do not understand Russian, but we are communicating with those who speak English. They help us with translation. This is how we are enjoying the meetings and sharing our experience and knowledge”, - says Hirofumi Watabe. Tomorrow they will deliver a presentation on “Animal Conservation Program - Ueno Zoological Gardens”.[more]


Displaying news
First Previous 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Next Last

Contact Us

phone: +374 10 562 362

email: info@yerevanzoo.am

address: Myasnikyan St., 20 Building , 0025 Yerevan, Armenia